Suomeksi  
Startsida Suomikoti Personal Förening Evenemang  
 
 
Suomikotikuva 1
SUOMIKOTI

Suomikoti är ett finskspråkigt äldreboende. Antalet lägenheter är 53, alla utrustade med kokmöjlighet och ett stort badrum. Det finns 17 platser för somatiskt sjuka och 36 platser för demenssjuka. Vissa möjligheter för parboende.

Suomikoti har en bastu och den kan användas även av anhöriga. På gården finns en trivsam trädgård och ett fint växthus.

Personalen är välutbildad. Läkaren som är specialiserad för äldresjukdomar (geriatriker) talar finska och har mottagning en gång i veckan. Suomikoti har en sjukgymnast och en arbetsterapeut.

Vårt mål är att erbjuda finska åldringar en trygg och aktiverande boendeform med hög kvalitet. Vi ska bemöta boende, anhöriga och kollegor med värdighet och respekt. Vi ska ge trygghet för våra boenden i trevlig miljö. Vi ska ta hänsyn till individens behov inom vården samt erbjuda aktiviteter både individuellt och i grupp. Vi ska ha hög kvalité och kunskap om äldre- och demensvård. Vi ska använda finska språket samt följa finska traditioner. Vi ska ha ett bra samarbete med anhöriga. Vi ska även ha ett bra samarbete mellan kollegor och arbeta för en bra arbetsmiljö för alla.

Suomikoti har ett boenderåd som träffas omkring en gång i månaden. På mötena diskuterar man aktuella frågor kring boendet och informerar om kommande aktiviteter. Anhöriga samlas till möten ett par gånger om året för diskussion och information om verksamheten.

Boende i Stockholm söker plats genom att kontakta sin stadsdelsnämnd. Där är det biståndsbedömaren som handlägger ärendet. Boende i andra kommuner ska kontakta äldreomsorgen i sin hemkommun. När en plats i Suomikoti kan erbjudas kontaktas den sökande som ska svara inom några dagar.

 
Kontaktuppgifter:

Suomikoti
Ramviksvägen 213
122 64 Enskede
Telefon 08-457 08 50
Fax 08-31 32 90
Sjuksköterska:
070-73 28 243 (journummer)
Karta

Administration och avdelningar:

Verksamhetsledare: 08-457 08 51
Ekonomichef: 08-457 08 58
Löneassistent: 08-457 08 52
Sjukavdelning: 08-457 08 53
Avdelning 1: 08-457 08 56
Avdelning 2: 08-457 08 57
Fysioterapeut: 08-457 08 68

Bli medlem i föreningen Suomikoti!

Medlemsavgift 150 kr, organisationer 600 kr. Plusgironr: 411 22 60-7
(Kom ihåg namn och adress!)

 
© Suomikoti, Finskt Äldrecentrum. Webbmaster Kai Kangassalo